HU-Fióktelepek-Branches of BP Remit

Oddziały

Oddział na Węgrzech

BP Remit Limited Magyarországi Fióktelepe

1062 Budapest, Andrássy út 68. A lph. II. em. 1 (office 21).

+36 30 1575 375

hungary@bpremit.com

Meghatalmazás

Oddział w Polsce

BP REMIT Limited Sp. z. o. o oddzial w Polsce

Wiślana 8, 00-317 Warszawa

poland@bpremit.com