HU-Pénzmosás-elleni tájékoztatás-KYC & AML

Pénzmosás-elleni tájékoztatás

Bemutatkozás

A BP REMIT pénzmosás elleni szabályozásának és az ügyfelei megismerésének (a továbbiakban: AML / KYC irányelv) a célja, hogy a BP REMIT bármilyen illegális tevékenységben részt vegyen.

Mind a nemzetközi, mind a helyi szabályozás megköveteli a BP REMIT-től, hogy hatékony belső eljárásokat és mechanizmusokat vezessen be a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, a kábítószer- és emberkereskedelem, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének, a korrupciónak és a megvesztegetésnek a megakadályozására, valamint a felhasználóitól tapasztalható gyanús tevékenységek bármilyen formája esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket.

Az AML / KYC-politika a következő kérdésekre terjed ki:

 1. Ellenőrzési eljárások
 2. Megfelelőségi tisztviselő
 3. A tranzakciók nyomon követése
 4. Kockázatértékelés

1 Ellenőrzési eljárások

Az illegális tevékenységek megelőzésének egyik nemzetközi szabványa az ügyfél-átvilágítás (CDD). A CDD szerint a BP REMIT létrehozza saját ellenőrzési eljárásait a pénzmosás elleni küzdelem szabványainak és a „Ismerje meg az ügyfelet” keretrendszereinek megfelelően.

1.1.Személyazonosság ellenőrzése

A BP REMIT személyazonosság-ellenőrzési eljárása megköveteli a felhasználótól, hogy megbízható, független forrásdokumentumokkal, adatokkal vagy információkkal (pl. nemzeti azonosító, útlevél, bankszámlakivonat, közüzemi számla) lássa el a BP REMIT-et. Ilyen célokra a BP REMIT fenntartja a jogot, hogy felhasználói azonosító információkat gyűjtsön az AML / KYC eljárások céljából.

A BP REMIT megteszi a megfelelő lépéseket a dokumentumok és a felhasználók által szolgáltatott információk hitelességének megerősítésére. Az azonosítási információk kettős ellenőrzéséhez minden jogi módszert felhasználunk, és a BP REMIT fenntartja a jogot, hogy kivizsgáljon bizonyos felhasználókat, akik kockázatosnak vagy gyanúsnak bizonyulnak.

A BP REMIT fenntartja a jogot, hogy folyamatosan ellenőrizze a felhasználó személyazonosságát, különösen akkor, ha az azonosításra szolgáló információ megváltozott, vagy tevékenységük gyanúsnak tűnt (az adott felhasználóval kapcsolatosan szokatlan). Ezenkívül a BP REMIT fenntartja a jogot, hogy naprakész dokumentumokat kérjen a Felhasználóktól, annak ellenére, hogy már korábban elvégezték a beazonosításukat.

A felhasználó azonosítási adatait szigorúan a BP REMIT "Adatvédelmi irányelveinek" és a kapcsolódó rendeleteknek megfelelően gyűjti, tárolja, megosztja és védi.

Miután a Felhasználó személyazonosságát ellenőrizték, a BP REMIT fenntartja a jogot, hogy kivonja magát a lehetséges jogi felelősség alól olyan helyzetben, amikor szolgáltatásait illegális tevékenység végzésére használják.

A BP REMIT fenntartja a jogot, hogy folyamatosan ellenőrizze a felhasználó személyazonosságát, különösen akkor, ha az azonosításra szolgáló információ megváltozott, vagy a felhasználó tranzakciós tevékenysége gyanúsnak tűnik (az adott felhasználóval kapcsolatban szokatlan). Ezenkívül a BP REMIT fenntartja magának a jogot, hogy naprakész dokumentumokat kérjen a felhasználóktól, annak ellenére, hogy már korábban elvégezték az azonosításukat.

A felhasználó azonosítási adatait szigorúan a BP REMIT "Adatvédelmi irányelveinek" és a kapcsolódó rendeleteknek megfelelően gyűjtik, tárolják, megosztják és védik.

Miután a Felhasználó személyazonosságát ellenőrizték, a BP REMIT fenntartja magának a jogot, hogy kivonja magát a lehetséges jogi felelősség alól olyan helyzetben, amikor szolgáltatásait illegális tevékenység folytatására használják.

1.2. Kártya ellenőrzés

Azon a felhasználóknak, akik kártyás fizetést kívánnak igénybe venni, a BP REMIT szolgáltatásaival összefüggésben, a BP REMIT webhelyén található utasításoknak megfelelõen el kell végezniük a kártyaellenőrzést.

1.3. Készpénzes fizetések

Azon az ügyfelek esetén, akik készpénes tranzackiót választanak, további ellenőrzéseket kell végrehajtani az átutalt összeg eredetével kapcsolatban, az átutalások gyakorisága és a végső kedvezményezett adatai alapján. A további ellenőrzés magában foglalhatja a bankszámlakivonatok bemutatásátt, a bérpapírokat, nyugdíjellátásról szóló igazolást, adás-vételi szerződéseket és hasonló dokumentumokat. Rendszerünk beépített szűrési, ellenőrzési pontokat tartalmaz és blokkolja a kifizetéseket, ha egy előre meghatározott limitet elérnek, vagy a szűrési feltételrendszeren fennakadnak a tranzakció.

2. A jogi megfelelőségi tisztviselő

A jogi megfelelőségi tisztviselőt a BP REMIT hatalmazza fel, aki feladata az AML / KYC politika hatékony végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása. A megfelelőségért felelős tisztviselő felelőssége, hogy felügyelje a BP REMIT pénzmosás és terrorizmus megelőzésére vonatkozó szabályait, működését, ideértve, de nem korlátozva az alábbiakat:

 1. 1. Felhasználói azonosító információk gyűjtése.
 2. 2. Az alkalmazandó jogszabályok által megkövetelt jelentések és nyilvántartások elkészítésére, tárolására, benyújtására és megőrzésére szolgáló belső szabályzatok és eljárások létrehozása és naprakészen tartása.
 3. 3. A tranzakciók nyomon követése és a szokásos tevékenységtől való esetleges jelentős eltérések vizsgálata.
 4. 4. Nyilvántartás-kezelő rendszer bevezetése a dokumentumok, fájlok, űrlapok és naplók megfelelő tárolása és visszakeresése végett.
 5. 5. Kockázatértékelési rendszer folyamatos felülvizsgálata, frissítése.
 6. 6. Bűnüldöző szervek részére az alkalmazandó törvények és rendeletek által előírt információk eljuttatása.

A jogi megfelelőségi tisztviselő felhatalmazást kap arra, hogy kapcsolatba lépjen a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és más illegális tevékenységek megelőzésében részt vevő rendészeti szervekkel.

3. Tranzakciók ellenőrzése

A felhasználókat nem csak a személyazonosításuk (kicsoda) útján ismerhetjük meg, hanem ami még fontosabb, tranzakciós mintázataik, szokásuk elemzése (mit csinálnak) alapján. Ezért a BP REMIT a tranzakciós adatok elemzésére támaszkodik, mint kockázatértékelési, felfüggesztési észlelési eszköz. A BP REMIT különféle jogi megfeleléssel kapcsolatos feladatokat hajt végre, beleértve az adatok rögzítését, a szűrésüket, a nyilvántartást, a vizsgálatok kezelését és a jelentéstételt. A rendszer funkciói a következők:

 1. 1. A felhasználók napi ellenőrzése az ismert szankciós listákkal (pl. OFAC), adatok egyeztetése több adatponttal, a felhasználók figyelési és szolgáltatás-megtagadási listákba helyezése, szükség esetén kivizsgálás céljából esetek megnyitása, belső kommunikáció küldése és törvényben előírt jelentések küldése;
 2. 2. Esetek és dokumentációk kezelése

Az AML / KYC irányelv vonatkozásában a BP REMIT felügyeli az összes tranzakciót, és fenntartja magának a jogot:

 • biztosítsa, hogy a gyanús természetű ügyleteket a megfelelőségi tisztviselőn keresztül jelentsék a megfelelő rendészeti szerveknek;
 • kéri a felhasználót, hogy gyanús tranzakciók esetén nyújtson be további információkat és dokumentumokat;
 • felfüggeszti vagy megszünteti a felhasználói fiókot, ha gyanús, hogy a felhasználó jogellenes tevékenységet folytatott.

A fenti lista nem teljes, és a megfelelőségi tisztviselő napi szinten ellenőrizheti a felhasználó tranzakcióit annak meghatározása érdekében, hogy ezeket az ügyleteket kell-e jelenteni és gyanúsnak kell-e tekinteni, vagy pedig jóhiszeműnek kell tekinteni.

4.Kockázatértékelés

A BP REMIT a nemzetközi követelményekkel összhangban kockázatalapú megközelítést alkalmaz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. Kockázatalapú megközelítés elfogadásával a BP REMIT biztosítja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vagy enyhítésére irányuló intézkedések arányosak legyenek az azonosított kockázatokkal. Ez lehetővé teszi az erőforrások elosztását a leghatékonyabb módon. Az elv az, hogy az erőforrásokat a prioritásokkal összhangban kell irányítani, hogy a legnagyobb kockázat kapja a legnagyobb figyelmet.