HU-Szerződési feltételek és kondíciók-Terms and Conditions

Felhasználási feltételek

A SZERZŐDÉS HATÁROZATA ÉS ÁTTEKINTÉS

1.1 Ezek a feltételek ("Általános Szerződési Feltételek") szabályozzák azokat a feltételeket, amelyek mellett Ön hozzáférhet és használhatja a pénzátutalási szolgáltatásunkat, a weboldalt, a partner hálózatunkat és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat (együttesen "Szolgáltatás"). A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel, a szolgáltatással történő regisztrációval és annak használatával Ön vállalja, hogy kötelezi magát a Általános Szerződési Feltételek feltételeinek betartásához. Ha nem akarja, hogy a Szerződési Feltételek kötelezővé váljanak, ne regisztráljon vagy használja a Szolgáltatást. A jelen Általános Szerződési Feltételek nyelve magyar, és minden ezzel kapcsolatos szolgáltatás, utasítás és ügylet magyar nyelven történik.

1.2 Jelen Általános Szerződési Feltételekben a „BP Remit”, „mi”, „minket” és „miénk” kifejezések a BP Remit Ltd-re vonatkoznak, annak alkalmazottaival, igazgatóival, leányvállalataival, utódjaival és megbízottjaival együtt. A BP Remit Ltd regisztrációs száma 11072026 Angliában és Walesben, székhelye: Northumberland Avenue 1, Office 313, Trafalgar Square, London, WC2N 5BW. A BP Remit Ltd-t a Pénzügyi Magatartási Hatóság (FCA) a 2017. évi fizetési szolgáltatási szabályzat alapján engedélyezte 800941 cég hivatkozási számmal fizetési szolgáltatások nyújtását.

1.3 Az „Ön” és az „Öné” kifejezések a Szolgáltatás felhasználóira vonatkoznak, mint küldőkre, címzettekre, a webhely más felhasználóira vagy látogatóira.

1.4 Jelen Általános Szerződési Feltételek attól a naptól lépnek hatályba, amikor először hozzáférnek a Szolgáltatáshoz, regisztrálják azt vagy használják. Az Általános Szerződési Feltételek időről időre változhatnak, de a változások csak 2 hónappal később lépnek hatályba attól a naptól számítva, amikor először értesítették Önt, és nem változtatják meg azokat a feltételeket, amelyekkel korábban a Szolgáltatást használta.

 1. FOGALMAK

A jelen Felhasználási feltételekben:

„Üzleti nap”: bármely nap, amelyen nyitva állunk az üzleti életben tranzakciós igények és / vagy fizetési kérelmek teljesítéséhez.

„Cél ország”: az az ország, amelyben a kedvezményezett pénzt kap a Szolgáltatáson keresztül.

„Utasítás”: fizetési kérelem és / vagy tranzakciós igény.

„Helyi adó”: a rendeltetési országban fizetendő adó vagy illeték.

„Kedvezményezett”: valaki, aki pénzt kap a Szolgáltatáson keresztül.

„Fizetési eszköz”: érvényes fizetési eszköz, például bankszámla, betéti kártya vagy hitelkártya.

„Fizetési kérelem”: konkrét utasítás, Öntől a tranzakciót kérve.

„Kifizetési összeg”: az a pénzösszeg, amelyet bármilyen deviza átváltás után a Kedvezményezett számlájára kifizettek, a Szolgáltatási díj nélkül.

„Tiltott”: olyan tevékenységek, amelyek kábítószereket, szteroidokat, gyógyszereket, vegyszereket, kábítószer-kellékeket, dohányt, magokat, növényeket, állatokat, katonai vagy félig katonai termékeket vagy szolgáltatásokat, fegyvereket (beleértve a kettős felhasználású termékeket), felnőttkori szolgáltatásokat vagy tartalmat, bitcoint tartalmaznak vagy más kriptovaluta, bináris opciók vagy szerencsejáték-szolgáltatások, vagy bármilyen egyéb tevékenység, amelyet a BP Remit időről időre módosított politikája tilt.

„Címzett”: kedvezményezett

„Feladó”: valaki, aki a Szolgáltatást használja pénzküldéshez.

„Szolgáltatási díj”: a BP Remit díja, plusz az egyes tranzakciókhoz kapcsolódó további díjak vagy helyi adók, amelyeket a BP Remit a belátása szerint felszámíthat az alkalmazandó törvényeknek megfelelően, erről azt a BP Remit webhelyén tájékoztat időről időre.

 

„Szolgáltató”: a rendeltetési országban található helyi bank, pénzváltó vagy más harmadik fél szolgáltatója (például helyi kifizető szolgáltató), akivel a BP Remit együttműködik a Szolgáltatás nyújtásában.

„Tranzakció”: pénz átutalása a Szolgáltatáson keresztül.

„Tranzakciós összeg”: az a pénzösszeg, amelyet a feladó a kedvezményezettnek tranzakcióként kíván elküldeni, az alkalmazandó szolgáltatási díj levonása nélkül és bármilyen deviza-átváltás előtt.

„Tranzakciós előzmények”: a tranzakciók nyilvántartása.

„Tranzakciós kérelem”: az Ön konkrét utasítása, amelyben felszólít bennünket, hogy küldjünk pénzt a kedvezményezettnek a Szolgáltatáson keresztül.

               

 1. KÖTELEZETTSÉGEINK

3.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek betartásával vállaljuk, hogy ésszerű gondossággal nyújtjuk Önnek a Szolgáltatást. Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás bizonyos régiókban, országokban vagy joghatóságokban nem biztos, hogy részben vagy egészben elérhető.

3.2 Semmilyen tranzakciót nem vagyunk kötelesek feldolgozni. Amikor tranzakciós kérelmet nyújt be, azt kéri, hogy az Ön nevében dolgozzuk fel a tranzakciót, és hozzájárul a tranzakció végrehajtásához. Saját belátásunk szerint dönthetünk úgy, hogy elfogadjuk-e az ügylet feldolgozására vonatkozó ajánlatot. Ha úgy döntünk, hogy nem dolgozzuk fel a Tranzakciót, akkor haladéktalanul értesítjük Önt a döntésről és visszatérítjük Önnek az általunk kapott Tranzakció Összeget, ha a törvény ezt nem tiltja. Ha úgy döntünk, hogy folytatjuk a Tranzakciót, akkor továbbra is felfüggeszthetjük vagy törölhetjük azt saját belátásunk szerint.

3.3 A BP Remit fenntartja a jogot a Szolgáltatás vagy annak bármely részének értesítés nélküli, bármikor, időről időre történő módosítására vagy megszüntetésére.

3.4 Kizárólagos belátásunk szerint elutasíthatunk minden tranzakciós kérelmet (amint azt részletesebben az 5. pont tartalmazza), vagy korlátozásokat szabhatunk meg a tranzakció összegére. Ezt megtehetjük akár tranzakciónként, akár összesítve, akár egy regisztrációs adatsor vagy egy Fizetési eszköz, akár a kapcsolódó regisztrációs részletek vagy Fizetési Eszközök vonatkozásában.

3.5 A szolgáltatási szinteken vagy a weboldalunkon máshol megadott szállítási idő reprezentálja a „normál” / átlagos szolgáltatást, és nem garantálja az egyedi Szolgáltatás vagy Tranzakció időtartamát.

 

 

3.6 Megkíséreljük a Tranzakciókat haladéktalanul feldolgozni, de minden Tranzakció késhet vagy törölhető több okból is, ideértve, de nem korlátozva az alábbiakat: az Ön személyazonosságának ellenőrzésére tett erőfeszítéseink; a tranzakciós utasítások érvényesítése; kapcsolatba lépni Önnel; a munkaidő és a valuta rendelkezésre állásának változása miatt; vagy egyéb módon az alkalmazandó törvények betartása.

 

3.7 E-maileket és SMS-eket küldhetünk és fogadhatunk a Tranzakciókkal kapcsolatban. A tranzakciós kérelem kézhezvétele után információt nyújtunk Önnek, amely lehetővé teszi a tranzakció azonosítását, valamint a Tranzakció összegének részleteit a Tranzakciókéréshez használt pénznemben, a szolgáltatási díjat, az árfolyamot és a tranzakció kérésének a dátumát.

 

3.8 Megkíséreljük a feladókat és a címzetteket naprakész információkkal ellátni a szolgáltatóink helyéről és nyitvatartásáról a weboldalunkon található információkkal. Ugyanakkor Ön beleegyezik abba, hogy a BP Remit nem vállal felelõsséget az ezen információkban esetlegesen pontatlanságokért vagy bármilyen következményes veszteségért, amely helytelen vagy hiányos információból származhat.

 

3.9 A 2017. évi pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló rendelet alkalmazásában a következő mezők egészében vagy annak egy részében tekinthetők egyedi azonosítóknak:

 

Banki átutalások

 

A bank neve

 

Fiók neve

 

Számlaszám

 

Bank kód

 

Fiók kód

 

IBAN

 

BIC (vagy SWIFT)

 

Fiók Típus

 

Készpénzfelvétel

 

Kedvezményezett teljes neve

 

Mobil pénz

 

Mobil pénzszámla száma

 

Háztól-házig

 

Kedvezményezett teljes neve

 

Kedvezményezett címe

 

 

3.10 Abban az esetben, ha téves egyedi azonosítót adott nekünk egy olyan tranzakcióra vonatkozóan, amely a 2017. évi fizetési szolgáltatási szabályok hatálya alá tartozik, és a tranzakcióját tévesen irányították, akkor írásbeli kérelmet nyújthat be a kedvezményezett teljes adataihoz, kapcsolatba lépve velünk a jelen Általános Szerződési Feltételek végén felsorolt csatornák egyikén és információt nyújtunk Önnek a törvény által előírt és megengedett mértékben.      

 1. AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 Ön egyetért azzal, hogy:

4.1.1 Ön nem használja, illetve nem is próbálja meg használni a Szolgáltatást, ha Ön nem töltötte még be 18-ik életévét, és ha rendelkezik a megfelelő képességgel, hogy kötelező érvényű jogi szerződést kössön bármely vonatkozó joghatóság alatt;

 

4.1.2. Az Ön által benyújtott minden Tranzakciós Igénylés után a Tranzakciós Összeg mellett a Szolgáltatási Díjat is be kell fizetnie. A fizetés akkor esedékes, amikor benyújtja tranzakciós kérelmét. A törvény által megengedett maximális mértékben a szolgáltatási díj nem téríthető vissza, kivéve, ha ezt a jelen Általános Szerződési Feltételek kifejezetten meghatározzák. Ha olyan tranzakciós kérelmet nyújt be, amelynek eredményeként a BP Remit felelőssé válik a díjakért, ideértve, de nem kizárólag a visszafizetést vagy más díjakat, akkor vállalja, hogy megtéríti felénk az összes ilyen díjat;

 

4.1.3. Bizonyos joghatóságokon belül diszkrecionális díjat számíthatunk fel hitelkártyák feldolgozására;

 

 

4.1.4 nem használ semmilyen eszközt vagy szoftvert a Szolgáltatás megfelelő működésének vagy a Szolgáltatáson keresztül végrehajtott utasítások megzavarására vagy megkísérelésére;

 

4.1.5 a regisztrációval és a Szolgáltatás használatával kapcsolatban Ön:

biztosítson nekünk valódi, pontos, aktuális és teljes bizonyítékot személyazonosságáról, és haladéktalanul frissítse személyes adatait, ha azok megváltoznak;

biztosítson nekünk bármilyen személyazonossági dokumentumot, amelyet kérünk;

adja meg nekünk fizetési eszközei részleteit;

adjon nekünk valós, pontos, aktuális és teljes információkat, amint azt a webhelyen jelezzük, amelyek a Szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, valamint minden egyéb információt, amely a Címzettel kapcsolatban esetleg szükséges lehet;

biztosítson nekünk minden egyéb információt, amelyet a tranzakciós kérelem megfelelő teljesítéséhez meg kell adni, amint azt a weboldalunkon látható, és az 5.4. pontban részletezett információkat

 

4.2 Nem vállalunk semmiféle felelősséget az Ön vagy harmadik fél számára a Kedvezményezettnek történő kifizetés elmulasztásának vagy késedelmes kifizetésének elmulasztásából vagy kárából, vagy a Szolgáltatás keretében adott utasítás végrehajtásának elmulasztásából adódó károkért, ha megsérti a a 4.1. pontban felsorolt kötelezettségeit.

 

4.3 Amikor a Szolgáltatást a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján használja, az Ön felelőssége, hogy a benyújtás előtt megbizonyosodjon arról, hogy az összes adat pontos-e. Miután megkaptuk egy tranzakciós kérelmet általában nem lehet megváltoztatni a tranzakciós igény részleteit. A benyújtás előtt lehetőséget kap a tranzakciós kérelmek megerősítésére, és gondosan ellenőriznie kell a részleteket.

 

4.4 Az a teljes összeget (tranzakciós összeg, szolgáltatási díj és egyéb alkalmazandó díjak), amelyet meg kell fizetnie, és a vonatkozó árfolyamot vagy közvetlenül az ügynök megmutatja Önnek, vagy egyértelműen megjelenik a weboldalon Ön előtt. Kérjük, hogy ellenőrizze és erősítse meg tranzakcióját, a tranzakció folytatása ezen a ponton teljesen opcionális.

 

4.5 Ha egy tranzakciós összeget fizet egy valutában, és a kifizetési összeget egy másik valutában kéri, akkor különbség mutatkozik az árfolyam mellett, amelyen külföldi valutát vásárolunk, és az Ön számára megadott árfolyam között. A BP Remit és annak szolgáltatói ilyen körülmények között általában kis haszonnal dolgoznak. Garantáljuk a kifizetési összeget helyi pénznemben. A devizaváltás során alkalmazott fedezet fedezi annak a garanciának a kockázatát. Ha a kedvezményezett számlája nem a pénznemben van megadva, amelyben arra utasította számunkra a befizetést, akkor késések, további díjak vagy eltérő árfolyamok alakulhatnak ki. A feladó ezért felel annak biztosításáért, hogy a tranzakcióhoz kért pénznem megegyezzen annak a számlának a pénznemével, amelyen a pénzeszközöket átutalják.

4.6 A BP Remit nem vállal felelősséget olyan díjakért, amelyek egy adott fizetési eszköz használatával merülhetnek fel egy tranzakció finanszírozására. Ezek magukban foglalhatják a bankoknál használt folyószámlahiteleket, ha a bankszámláján nincs elegendő összeg, vagy a "készpénz-előleget", valamint a hitelkártya-szolgáltatók által kiszabható kiegészítő kamatot, ha a Szolgáltatás készpénzként kezelik tranzakció helyett vásárlási tranzakció.

 

4.7 A Szolgáltatást csak arra használja, hogy pénzt küldjön olyan személyeknek, akiket személyesen ismer, és nem fizet olyan árukért vagy szolgáltatásokért az olyan harmadik feleknek, akiket nem ismer és nem bízik benne. Tudomásul veszi, hogy a BP Remit megtagadhatja tranzakciós kérelmének feldolgozását, ha úgy gondoljuk, hogy Ön a Szolgáltatást áruk vagy szolgáltatások vásárlására használja olyan harmadik felektől, akiket nem ismer és amelyekben nem bízik, vagy ha úgy gondoljuk, hogy Ön vagy a Címzett csalárd, illegális vagy tiltott tevékenységek előmozdítása érdekében használják a Szolgáltatást. Ha úgy dönt, hogy harmadik személyeknek fizeti az áruk és szolgáltatásokért a Szolgáltatást, akkor tudomásul veszi, hogy a BP Remit nem rendelkezik ellenőrzéssel az ilyen áruk vagy szolgáltatások minőségéért, biztonságáért, jogszerűségéért vagy kézbesítéséért, és nem felelős azért az ilyen ügyletek teljes egészében az Ön felelősségét terhelik.

 

4.8 Mind Ön, mind a Címzett csak a saját nevében járhat el. Nem nyújthat be megbízást, vagy nem fogadhat el tranzakciót harmadik személy nevében. Ha megbízást kíván benyújtani, vagy tranzakciót kíván intézni egy harmadik személy nevében, akkor először értesítenie kell a BP Remitet erről a szándékáról, és minden további információt meg kell adnia nekünk a harmadik személyről, amelyet kérhetünk annak érdekében, hogy engedélyezheti-e az megbízást vagy a Tranzakciót.

 

4.9 A Szolgáltatás használata során be kell tartani a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a vonatkozó törvényeket, szabályokat vagy rendeleteket. Az Általános Szerződési Feltételeket sérti, ha a Szolgáltatást tranzakciós összegek küldésére használják: (i) a kedvezményezettnek, aki megsértette a Szerződési feltételeket, vagy (ii) illegális tevékenységgel összefüggésben, ideértve, de nem korlátozva a pénzmosást, csalás és a terrorista szervezetek finanszírozása. Ha a BP Remit ésszerűen úgy gondolja, hogy a Szolgáltatást jogellenes tevékenységekkel vagy csalárd célokra használja, vagy harmadik fél számára lehetővé teszik az ilyen irányú illetéktelen műveleteket, akkor a BP Remit jelentést tehet a megfelelő jogi hatóságoknak.

 

4.10 Szolgáltatásunk, weboldalunk, partner hálózatunk, egy másik felhasználó vagy harmadik fél részvételével, használatával a következő tevékenységeket nem teheti:

 

4.10.1 megsérti ezeket a feltételeket vagy bármely más megállapodást, amely közted és a BP Remit között van;

 

4.10.2 előzetes írásbeli engedélyünk nélkül egynél több regisztrációt hozhat létre;

 

4.10.3 hamis, pontatlan vagy félrevezető információkat szolgáltat;

 

4.10.4 bárki másnak is hozzáférést biztosít a regisztrációs adataihoz;

 

4.10.5 megtagadja a nekünk megadott információk megerősítését, ideértve a személyazonosság igazolását, vagy megtagadja a nyomozásban való együttműködést;

 

4.10.6 használjon anonimizáló proxyt (egy olyan eszközt, amely megpróbálja a tevékenységeket nyomon követhetetlenné tenni);

 

4.10.7 másolja vagy figyelje weboldalunkat bármilyen robot, pók vagy más automatikus eszköz vagy manuális folyamat felhasználásával, előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

 

4.11 Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy a BP Remit által a Szolgáltatás részeként szolgáltatott bármely egyéb információban nem szerepelnek, és azt sem jogi, sem egyéb tanácsadásnak kell tekinteni. Szükség esetén beleegyezik abba, hogy konzultál a saját szakmai tanácsadójával az angol vagy külföldi törvények hatályáról, amelyek a Szolgáltatásra vonatkozhatnak.

               

 1. JOGUNK A VISSZAUTASÍTÁSRA? FELFÜGGESZTÉSRE ÉS TÖRLÉSRE

5.1. Bármely okból bármikor visszautasíthatunk minden tranzakciós kérelmet, fizetési kérelmet vagy tranzakciót (vagy adott esetben törölhetjük). Felsorolunk itt néhány példát, mikor fordulhat elő ez.

5.1.1 Abszolút mérlegelésünk alapján elutasíthatjuk vagy visszavonhatjuk a Tranzakciós Kérelmeket vagy Tranzakciókat, ha úgy gondoljuk, hogy a Szolgáltatást - akár Ön, akár az Ügyfél - használják jogellenes, csalárd vagy tiltott tevékenységek előmozdítása érdekében.

 

5.1.2 Abszolút mérlegelésünk szerint elutasíthatjuk vagy visszavonhatjuk egyes feladók vagy egyes kedvezményezettek tranzakciós kérelmeit vagy tranzakcióit, ideértve, de nem korlátozva azokra a szervezetekre és magánszemélyekre, akik korlátozott vagy tiltott listákon vannak időről időre valamely kormányzati hatóság által kiadva, ha ezt törvényünk írja elő, vagy ha okunk van feltételezni, hogy az ügyleti kérelmek feldolgozása sértené a pénzmosás vagy terrorizmus elleni finanszírozás elleni törvényeket és rendeleteket. Megtagadhatjuk bizonyos fizetési eszközökből finanszírozott tranzakciók feldolgozását, ha okunk van feltételezni, hogy a fizetési eszköz biztonsága sérült, vagy ha gyanítjuk, hogy a fizetési eszköz jogosulatlanul vagy csalárd módon lett használva.

.

 

5.1.3 Abszolút mérlegelésünk alapján elutasíthatjuk vagy visszavonhatjuk a Tranzakciós Kéréseket vagy Tranzakciókat, ha a BP Remit úgy gondolja, hogy a Szolgáltatást áruk vagy szolgáltatások vásárlására használja harmadik személyektől, akiket nem ismer.

 

5.1.4 Abszolút mérlegelésünk alapján elutasíthatjuk vagy visszavonhatjuk a Tranzakciós Kéréseket, Fizetési Igényeket vagy Tranzakciókat, ha:

 

A BP Remit nem tudja igazolni személyazonosságát;

A BP Remit nem tudja ellenőrizni a Címzett személyét;

Ön nem teljesíti az 5.4. Pont szerinti információigényeket;

A BP Remit ésszerűen úgy véli, hogy a Szolgáltatást használja, vagy engedi annak használatát másik félnek megsértve a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy a vonatkozó törvényeket, szabályokat vagy rendeleteket.

 

5.2 Ha a BP Remit elutasította vagy törölte a tranzakciós vagy fizetési kérelmet, a BP Remit saját belátása szerint ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti a regisztrációt is.

 

5.3 Ha a BP Remit ideiglenesen vagy véglegesen felfüggeszti regisztrációját, vagy elutasítja vagy visszavonja egy tranzakciós kérelmet, a fizetési kérelmező tranzakciót az 5. pontnak megfelelően, akkor a BP Remit jogosult a már felmerült szolgáltatási díjak megtartására.

 

5.4 A vonatkozó törvényekből fakadó kötelezettségeink teljesítése érdekében fenntartjuk a jogot arra, hogy további információkat vagy bizonyítékokat kérjenek az ügylet céljával kapcsolatban.

               

 1. AZ ÖN JOGA HOGY TÖRÖLJE A VISSZATÉRÍTÉSEKET

6.1 A törvény értelmében, miután megkaptuk a megbízást Öntől, Önnek nincs automatikus joga visszavonására.

 

6.2 A fenti 6.1. Pont sérelme nélkül, a BP Remit saját belátása szerint, vagy ha törvény előírja, megkísérelheti visszavonni vagy visszahívni megbízásait, ha értesített minket, hogy vissza kívánja vonni. Bizonyos esetekben a BP Remit a folyamat visszafordíthatatlan, ezért a BP Remit nem garantálhatja, hogy a visszavonás sikeres lesz. A sikeres visszavonások esetén a BP Remit öt (5) munkanapon belül általában visszatéríti az Ön pénzét, levonva minden ésszerű visszavonási, visszahívási vagy nyomkövetési díjat és a már kiszámlázott szolgáltatási díjakat.

 

 

 

 

6.3 Ha problémái vannak a Szolgáltatás használatával; vagy tisztában van bármilyen jogosulatlan vagy helytelenül végrehajtott Tranzakcióról:

 

ha a jogosulatlan vagy helytelenül végrehajtott Tranzakcióról tudomást szerez, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 12 hónapon belül a tranzakció összegének megterhelésétől számítva, lépjen kapcsolatba velünk a jelen Általános Szerződési Feltételek végén felsorolt csatornákon keresztül. A visszatérítés iránti kérelmet írásban (e-mailben is) kell benyújtani a jelen Általános Szerződési Feltételek alján felsorolt egyik kapcsolattartó ponthoz, megadva a feladó teljes nevét, címét és telefonszámát, valamint a Tranzakciókövetési számot, a tranzakció összegét és a visszatérítési igény okát.

 

6.4 Ha a Tranzakciót az Ön által megadott utasításoknak megfelelően hajtottuk végre, és ez az információ helytelennek bizonyulnak, nem vállalunk felelősséget a Tranzakció helytelen végrehajtásáért. Ésszerű erőfeszítéseket teszünk azonban a pénzeszközök behajtására. Az erõfeszítéseink tükrében ésszerû díjat számíthatunk fel Önnek.

 

6.5 Ha a BP Remit a tranzakciót az Ön utasításaitól eltérő módon hajtotta végre, a 11.2. Pont rendelkezéseire is figyelemmel, a BP Remit visszatéríti a megterhelt összeget. Kivételes körülmények hiányában nem kerül sor kiigazításra az esetleges valutaárfolyam-ingadozások között, amelyek a tranzakciós összeg kifizetése és a jóváírás időpontja között fordultak elő.

 

6.6. A visszatérítéseket ugyanabban a fizetési eszközben kell jóváírni, amelyet a Tranzakció finanszírozására használtak, ugyanabban a pénznemben.

               

 1. INFORMÁCIÓK GYŰJTÉSE

7.1 Ügyfél-azonosító program. Az angol törvény előírja, hogy valamennyi pénzügyi intézmény segítséget nyújtson a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben az összes ügyféllel kapcsolatos azonosító információk megszerzése, ellenőrzése és rögzítése révén. Ezért kérhetjük Önt, hogy adjon nekünk személyes azonosító információkat az Ön és a Címzett vonatkozásában, és jogilag más forrásokból is konzultálhatunk, hogy információkat szerezzünk rólad és a Címzettről.

 

7.2 Igazolás és ellenőrzések. A személyazonosságának megerősítése érdekében ellenőrizni fogjuk lakóhelyének címét és személyes adatait. Személyes adatait továbbadhatjuk egy hitelhivatali ügynökségnek is, amely nyilvántartást vezethet ezekről az információkról. Biztos lehet benne, hogy ezt csak az Ön személyazonosságának megerősítésére tesszük és hogy nem végzünk hitelképesség-ellenőrzéseket, ezért a hitelminősítésünk nem lesz módosítva. Lehet, hogy ugyanúgy ellenőriznünk kell a Címzett személyét. Az Ön által megadott összes információt biztonságosan és szigorúan kezelik az 1998. évi adatvédelmi törvénynek megfelelően. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával felhatalmaz minket arra, hogy bármilyen vizsgálatot végezzünk, amelyet szükségesnek tartunk az Ön által nekünk megadott információk érvényesítése érdekében. Ezt közvetlenül is megtehetjük, például azzal, hogy kiegészítő információkat kérünk Öntől, hogy tegyen lépéseket a fizetési eszköz vagy az e-mail cím tulajdonjogának megerősítésére; vagy közvetett módon, például adatainak harmadik fél adatbázisaival vagy más forrásokból történő ellenőrzésével.

 

7.3 Adatvédelmi irányelvek. Beleegyezik abba, hogy személyes adatait a Szolgáltatás nyújtása céljából feldolgozzuk, ideértve az e pontban meghatározott ellenőrzési célokat is. Ön beleegyezik az adatok felhasználásába, valamint törvényes, számviteli és archiválási célokra, a BP Remit adatvédelmi irányelveinek megfelelően. Tudomásul veszi, hogy elolvasta és elfogadta a BP Remit adatvédelmi irányelveit. Az adatvédelmi politika megtalálható weboldalunkon.

 

7.4 Kormány nyilatkozata. Előfordulhat, hogy a törvény előírja, hogy adjunk ki információt Önről, a Szolgáltatás használatáról és az Ön utasításairól a kormányzatnak vagy más illetékes hatóságoknak, az adatvédelmi irányelveinkben leírtak szerint. Ön tudomásul veszi és beleegyezik velünk, hogy ezt megtesszük.

 

7.5 A BP Remit a Szolgáltatás nyújtása során szükség esetén tárolhat minden olyan információt, amely a Címzettnek szüksége van személyazonosságának igazolására vagy az ő konkrét utasításához kapcsolódóan. Az ilyen igazolások tartalmazhatnak érvényes, érvénytelen azonosítót a Szolgáltató által elfogadott elfogadható papírok listájából és / vagy a tranzakciókövetési számot, személyes azonosító számot (PIN), "jelszót", "titkos szót" , vagy más hasonló azonosítókat.

               

 1. SZELLEMI TULAJDON

8.1 A BP Remit webhely és a BP Remit Service, a tartalom és a velük kapcsolatos és az azokban található szellemi tulajdon (ideértve, de nem korlátozva a szerzői jogokra, szabadalmakra, adatbázis-jogokra, védjegyekre és szolgáltatási védjegyekre) a mi, leányvállalataink, vagy harmadik felek tulajdonában van. A BP Remit weboldalához és a Szolgáltatáshoz fűződő minden jog, tulajdonjog és érdeklődés, valamint a többi harmadik fél tulajdonában marad.

 

8.2 A BP Remit webhely és a BP Remit szolgáltatás kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek által megengedett vagy a weboldalon leírt célokra használható fel. Ön kizárólag arra jogosult, hogy a BP Remit webhely oldalainak másolatát megtekintse és megőrizze saját személyes felhasználása céljából. A továbbiakban nem másolhatja, teheti közzé, nem módosíthatja, nem hozhat létre származékos munkákat, nem vehet részt az interneten történő továbbításban vagy eladásban, nem küldhet el hirdetéseket az interneten, semmilyen módon nem terjesztheti vagy használhatja a BP Remit webhelyét, a BP Remit szolgáltatást vagy annak bármely részét a nyilvánosság számára vagy kereskedelmi felhasználásra kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül. Nem szabad: (a) semmilyen robotot, pókot, lehúzót vagy más automatizált eszközt használni a BP Remit webhely vagy a BP Remit szolgáltatás eléréséhez; és / vagy (b) eltávolítani vagy megváltoztatni a BP Remit weboldalán (vagy a weboldal nyomtatott oldalain) megjelenített szerzői jogi védjegyeket vagy egyéb tulajdonjogi nyilatkozatokat vagy jelmagyarázatokat. A BP Remit név, valamint a BP Remit weboldalán említett, a BP Remit termékeinek és / vagy szolgáltatásainak egyéb nevei és tulajdonjogának igazolásai kizárólagos védjegyeink vagy más harmadik felek kizárólagos védjegyei. A weboldalon megjelenő egyéb termékek, szolgáltatások és cégnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek, ezért ezeket semmilyen módon nem szabad használni, másolni vagy reprodukálni.

               

 1. GARANCIA ÉS FELELŐSSÉG

9.1 Ha megsértettük ezeket a Általános Szerződési Feltételeket, amelyek feladónak veszteséget okoztak, akkor visszatérítjük a feladónak az ügylet összegét és a szolgáltatási díjat.

 

9.2 Ha egy Tranzakció késik vagy sikertelen, vagy ha a végrehajtott Tranzakció nem engedélyezett, akkor a nemzetközi pénzátutalási szolgáltatások nyújtására vonatkozó törvények alapján jogában áll visszatérítést vagy kompenzációt kapni. Bármilyen jogosulatlan vagy helytelenül végrehajtott Tranzakció esetén haladéktalanul, vagy legkésőbb a terhelési dátumot követő tizenhárom (13) hónapon belül értesíthet bennünket a jogosulatlanul vagy helytelenül végrehajtott Tranzakcióról. A visszatérítéshez vagy a kompenzációhoz fűződő jogainak további részleteit megadjuk Önnek, ha kapcsolatba lép velünk a jelen Általános Szerződési Feltételek végén található elérhetőségek segítségével.

 

9.3. Az Ön által benyújtott kártérítési igényeket minden rendelkezésre álló vonatkozó dokumentációval alá kell támasztani.

 

9.4 Ha az Ön által elszenvedett veszteségre nem vonatkozik a 9.2. Pontban említett törvények szerinti fizetési jog, akkor a veszteségért csak egy olyan határig vállalunk felelősséget, amely nagyobb mint (a) bármely Szolgáltatás díj összege és b) 500 €, kivéve ha írásban másként állapodunk meg. Felelősségünk felső korlátja korlátozza az egyetlen tranzakcióból vagy a kapcsolódó tranzakciók sorozatából, vagy (ha a veszteség nem egy tranzakcióból vagy a kapcsolódó tranzakciókból származik), egyetlen cselekedetből, mulasztásból vagy eseményből, vagy kapcsolódó cselekedetekből adódó kárigényt, mulasztást vagy eseményt. Ez azt jelenti, hogy ha például veszteséget szenved azért, mert nem teljesítjük az Önnel kötött megállapodást két független tranzakció keretében, akkor 1000 eurót igényelhet.

 

ú

 

9.5 Semmiképpen sem vállaljuk a felelősséget a következőkért:

 

9.5.1 a Szolgáltatás (pl. Az Ön utasítása) teljesítésének bármilyen elmulasztása olyan körülmények miatt, amelyeket ésszerűen úgy lehet tekinteni, hogy azok rendellenes és előre nem látható körülmények miatt vannak, vagy a befolyásunk alatt áll, vagy a vonatkozó törvények, előírások vagy rendeletek alapján fennálló kötelezettségeink miatt

 

9.5.2. A kommunikációs létesítmények olyan működési hibái, amelyeket ésszerűen nem tekinthetünk ellenőrzésünk alatt állónak és amelyek befolyásolhatják a nekünk küldött üzenetek pontosságát vagy időszerűségét;

 

9.5.3 az üzenetek továbbításának bármilyen vesztesége vagy késése bármely internetes vagy távközlési szolgáltató használatából, vagy bármely böngészőből vagy más szoftverből, amely nem az ellenőrzésünk alatt áll;

 

9.5.4 hibák a weboldalon vagy a Szolgáltatásban, amelyeket az Ön vagy harmadik fél által nekünk adott hiányos vagy helytelen információk okoztak.

 

9.6. A 9. pont semmilyen formája nem zárhatja ki vagy korlátozhatja felelősségünket (a)  a gondatlanságból eredő halál vagy személyi sérülésért; vagy (b) a csalásért való felelõsségünket.

 

9.7 Ha tranzakciós összeget küld egy kedvezményezettnek, aki nálunk nincs regisztrálva, akkor vállalja, hogy elfogadja a 9. pont rendelkezéseit nemcsak saját, hanem a kedvezményezett nevében is.

 

9.8 A kapcsolata csak a BP Remit-rel áll fenn. Ön beleegyezik abba, hogy a BP Remit egyik leányvállalata vagy képviselője semmiféle óvatossági kötelezettséget nem vállal önnek olyan feladat elvégzésekor, amelyet egyébként a BP Remitnek kellene elvégeznie az önökkel kötött megállapodás alapján.

 

9.9 Ön tudomásul veszi és elismeri, hogy felelős minden olyan veszteségért, amely a Szolgáltatás illetéktelen tranzakcióival vagy utasításaival vagy bármilyen más jogosulatlan használatával kapcsolatban merül fel, ha csalárdként vagy gondatlanul cselekedett, és vállalja, hogy felelős a ártalmatlan BP Remitnek, leányvállalatainknak, leányvállalatainknak, tisztviselőinknek, igazgatóinknak, alkalmazottainknak, ügynökeinknek, független vállalkozóknak, hirdetőknek, partnereknek és társcégtulajdonosoknak az összes veszteség, kár, követelés, fellépés vagy követelés irányában, beleértve az ésszerű jogi díjakat is, amelyek a weboldalt vagy szolgáltatást érintik, vagyis minden olyan tevékenység, amely a jelszó vagy a fiók e-mail bejelentkezésével történik. Ezen feltételek megsértése vagy más személy vagy fél jogainak bármilyen más megsértése esetén.

               

 1. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

10.1. Tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket elektronikus úton kell leírni, és hogy az elektronikus információ ("Kommunikáció") kategóriái a következők:

 

10.1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint azok bármilyen módosítása vagy kiegészítése;

 

10.1.2 a Szolgáltatáson keresztül tárolt adatai (például tranzakciók);

 

10.1.3. A Szolgáltatással kapcsolatban nyújtott minden kezdeti, időszakos vagy egyéb közzétételről vagy értesítésről, ideértve a törvény által előírt korlátozásokat is;

 

10.1.4 bármilyen ügyfélszolgálati kommunikáció, ideértve korlátozás nélküli kommunikációt a hiba vagy a Szolgáltatás jogosulatlan használatával kapcsolatos állításokkal kapcsolatban;

 

10.1.5 a Szolgáltatáshoz vagy a BP Remithez kapcsolódó bármely egyéb kommunikáció.

 

10.2 A szolgáltatás nem engedélyezi a kommunikáció papír formában vagy más nem elektronikus úton történő biztosítását. Ön visszavonhatja a Kommunikáció elektronikus úton történő fogadásának beleegyezését, de ha ezt megteszi, akkor a Szolgáltatás használatát megszüntetik. A hozzájárulás visszavonásához vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen Általános Szerződési Feltételek végén található elérhetőségi adatainkkal.

 

10.3 A kommunikáció eléréséhez és megőrzéséhez a következőkre van szüksége, hozzáféréssel kell rendelkeznie:

 

10.3.1 egy 256 bites internetes böngésző, például az Internet Explorer 8.0 vagy újabb verziója;

 

10.3.2. E-mail fiók, e-mail szoftver, amely képes kapcsolatba lépni a BP Remit e-mail szervereivel, képes a BP Remit e-mailjeinek olvasására, valamint egy eszköz és internetes kapcsolat, amely képes támogatni az előbbieket;

 

10.3.3 elegendő mennyiségű elektronikus tároló kapacitás az elektronikus eszköz merevlemezén vagy más adattároló egységén;

 

10.3.4 egy olyan nyomtató, amely képes nyomtatni az Ön böngészőjéből és e-mail szoftveréből.

 

10.4 Ezenkívül haladéktalanul frissítenie kell minket az e-mail címében bekövetkező bármilyen változással, ezzel frissítve velünk a profilját.

               

 1. MEGSZÜNTETÉS

11.1 A jelen Szerződési Feltételeket egy hónapos felmondási idővel felmondhatja. A jelen Általános Szerződési Feltételeket két hónapos felmondási idővel felmondhatjuk, kivéve a 11.2. Szakaszban foglaltakat.

 

11.2 A jelen Általános Szerződési Feltételeket azonnali hatállyal felmondhatjuk, ha:

 

11.2.1 fizetésképtelenné válik, vagy ésszerűen feltételezzük, vagy tudomásunkra jut, hogy fizetésképtelenné válik vagy csődbe kerül;

 

11.2.2 megsértik a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezését;

 

11.2.3 a Szolgáltatást vagy a weboldalt úgy használja, hogy zavarja a többi ügyfelünket, vagy tegyen meg mindent, ami véleményünk szerint valószínűleg hamisítást eredményez;

 

11.2.4 bármilyen kommunikációs eszköz révén megfélemlítik, zaklatják vagy fenyegetik a BP Remit alkalmazottait erőszakkal, vagyoni károkkal vagy bármilyen más sértő, tisztességtelen vagy gyűlöletes anyaggal

 

11.2.5. A weboldal biztonságának megsértése vagy megsértésének kísérlete (ideértve, de nem korlátozva az alábbiakat: bármilyen információ módosítása vagy megváltoztatására tett kísérlet; jogosulatlan bejelentkezés, jogosulatlan hozzáférés az adatokhoz vagy törlés; a szolgáltatásba, a rendszerbe, a gazdagépbe vagy a hálózatba való beavatkozás; bármiféle fordított tervezés; spam; hackelés; adatok hamisítása; vírusok, trójai lovak, férgek vagy más pusztító vagy káros programok vagy motorok bevezetése; vagy a biztonság bármilyen módon tesztelése); vagy

 

11.2.6 - a BP Remit ésszerű meggyőződése szerint - a Szolgáltatást csalárd, illegális vagy tiltott tevékenységekkel összefüggésben használja, vagy harmadik fél számára engedélyezi.

               

 1. PANASZ

12.1 Ha panaszt szeretne tenni a BP Remit szolgáltatás bármely aspektusával kapcsolatban, kérjük, írásban küldje el panaszát a weboldalunk Kapcsolat felvétel oldalán feltüntetett címre vagy e-mailben a customerservice@bpremit.com címre.

12.2 Panasz kézhezvételét 2 munkanapon belül tudomásul vesszük. Legkésőbb 7 munkanapon belül a panasz visszaigalolásának kézhezvétele után kivizsgáljuk panaszát, és a vizsgálat eredményeivel visszatérünk Önhöz.

12.3 Ha nem elégedett azzal, ahogyan elbíráltuk panaszát, vagy annak kimenetelét, akkor az ügyet a Pénzügyi Ombudsman Szolgálathoz fordíthatja, a South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, tel .: 0800 0234 567, E-mail: sūdz.info@financial-ombudsman.org.uk.

               

 1. ÁLTALÁNOS

13.1 Irányadó jog: Ezt a megállapodást az angol törvények szabályozzák, és a felek az angol bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.

 

13.2. Nincs lemondás: A BP Remit mulasztása a Szerződés feltételeinek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlása vagy érvényesítése szempontjából nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

 

13.3 Módosítás: A jelen Általános Szerződési Feltételeket időről időre módosíthatjuk értesítés nélkül, kivéve, ha a törvény előírja. Az Általános Szerződési Feltételek legfrissebb változatát bármikor áttekintheti a weboldalon. Ön felmondhatja a Szolgáltatás igénybevételét, ha nem ért egyet a módosításokkal. Ha a Szolgáltatást egy módosítás vagy módosítás hatályba lépése után használja, akkor úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a módosítást. Ön beleegyezik abba, hogy nem módosítja ezeket a feltételeket, és tudomásul veszi, hogy az Ön által a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására tett minden kísérlet érvénytelen.

 

13.4 Teljes megállapodás: Ez a megállapodás a felek közötti teljes megállapodást képezi, és felváltja a megállapodás tárgyával kapcsolatos összes korábbi megállapodást.

 

13.5. Elválaszthatóság: Ha a Feltételek bármelyik rendelkezését érvényteleníti egy választott bíró vagy illetékes bíróság, a felek megállapodnak abban, hogy a választott bírónak vagy a bíróságnak törekednie kell arra, hogy megfelelő érvényes hatást gyakoroljon a Szerződési Feltételek szándékára, ami a  rendelkezésben tükröződik, és a Szerződési Feltételek többi rendelkezése teljes hatályban marad.

 

13.6 A webhely harmadik fél webhelyeire mutató bármilyen külső linket az Ön kényelme érdekében nyújtjuk. Ezeket a webhelyeket semmilyen módon nem ellenőrizzük, és nem vállalunk felelősséget a webhelyek pontosságáért, teljességéért, jogszerűségéért vagy bármely más szempontjából, ideértve a rájuk nyújtott minden tartalmat. Az ilyen webhelyeket saját belátása szerint használja.    

Biztonság

Nagyon komolyan vesszük a biztonságot a BP Remitnél, és keményen dolgozunk a legmodernebb biztonsági intézkedésekkel annak biztosítása érdekében, hogy adatai biztonságban maradjanak. A BP Remit szolgáltatás biztonságos és kényelmes módja annak, hogy pénzt küldjön barátainak és családtagjainak, valamint más embereknek, akikben megbízik.

Azt javasoljuk azonban, hogy mérlegelje nagyon óvatosan, mielőtt pénzt küldene valakinek, akit nem ismer jól. Különösen óvatosnak kell lennie az olyan ügyleteknél vagy ajánlatoknál, amelyek túl jónak tűnnek, hogy igazak legyenek, ezek csalások lehetnek. Ha tud valakiről vagy bármely olyan szervezetről, aki nem megfelelő módon használja a Szolgáltatást, kérjük, írjon nekünk e-mailt. Hasonlóképpen, ha olyan e-mailt kap, amely állítólag a BP Remit-től érkezik, és amelyre gyanítják, hogy „adathalász” (hamis) e-mailt küld, kérjük, küldje el nekünk az e-mailt a customerservice@bpremit.com e-mail címre.

               

Kapcsolat

A kérdéseket, értesítéseket, visszatérítési igényeket vagy további információkat a következőképpen kell megküldeni a BP Remitnek:

online a https://www.bpremit.com/contact-us oldalon

e-mailben a customerservice@bpremit.com címre;

telefonon a +44 (0) 20 7872 5751 telefonszámon;

vagy postai úton: BP Remit, Megjegyzés: Ügyfélszolgálat, BP REMIT Ltd, Northumberland Avenue 1, Office 313, Trafalgar Square, London, WC2N 5BW