VN - Contact us

Liên hệ với chúng tôi
Trụ sở chính:

«BP REMIT» LTD

1 Northumberland Avenue

Trafalgar square

London

WC2N 5BW

UNITED KINGDOM

Chi nhánh ở Ba Lan

BP Remit Limited Sp. z.o.o Oddzial w Polsce
Wiślana 8, 00-317 Warszawa

poland@bpremit.com