VI - Dành cho các đại lý - For Agents

Dành cho các đại lý

BP Remit là hệ thống chuyển tiền phát triển nhanh nhất với phần mềm riêng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật của thế giới và đáp ứng tất cả các yêu cầu và mong muốn của khách hàng và đối tác.

Tối đa hóa doanh thu của bạn với các dịch vụ của chúng tôi:

1

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn phần mềm miễn phí để làm việc với khách hàng hoặc bạn có thể tích hợp với chúng tôi thông qua API đơn giản

2

bạn có thể làm việc với nhiều loại tiền tệ thuận tiện để giảm chi phí cho việc bổ sung bàn rút tiền mặt

Hãy tham gia với chúng tôi và bạn sẽ nhận được

Liên hệ với chúng tôi để nhận được một đề nghị cá nhân info@bpremit.com