VI - Gửi tiền trực tuyến - Money transfer

Gửi tiền trực tuyến

Gửi tiền trực tuyến với BP Remit cực kỳ dễ dàng.

Chọn cách tiện cho bạn
  1. 1. Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ

  2. 2. Nhận tiền mặt

  3. 3. Tài khoản ngân hàng