VI - Chính sách bảo mật - Privacy policy

Chính sách bảo mật

TỔNG QUẢNBP REMIT. và các chi nhánh của nó (sau đây được gọi là, "BP REMIT", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật này (cùng với Điều khoản và Điều kiện sử dụng của chúng tôi) chi phối việc thu thập, xử lý và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi định nghĩa "Thông tin cá nhân" là thông tin nhận dạng cá nhân bạn, ví dụ tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, giao dịch, v.v.

Mục đích của Chính sách bảo mật này là để thông báo cho bạn về:

 1. Ai là BP REMIT và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi;
 2. các loại Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập về bạn, lý do thu thập thông tin này, cách thức sử dụng và thời gian chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin đó;
 3. việc sử dụng thông tin liên quan đến Địa chỉ IP và việc sử dụng cookie của chúng tôi;
 4. tiết lộ Thông tin cá nhân cho bên thứ ba;
 5. khả năng truy cập, chỉnh sửa, cập nhật, hạn chế sử dụng, yêu cầu chúng tôi chuyển và/hoặc xóa Thông tin cá nhân của bạn;
 6. phạm vi của việc ra quyết định tự động hoặc lập hồ sơ mà chúng tôi đưa ra khi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn;
 7. các biện pháp bảo mật mà chúng tôi có tại chỗ để ngăn chặn mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi Thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi và quyền của bạn để khiếu nại.

BP REMIT là ai

BP REMIT là một công ty đăng ký tại Vương quốc Anh. Văn phòng hoạt động của chúng tôi tại số 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, WC2N 5BW, London, UK

Established in 2017, BP REMIT has become a leading brand within the remittance industry, trusted by users the world over.

Được thành lập vào năm 2017, BP REMIT đã trở thành một thương hiệu hàng đầu trong ngành chuyển tiền, được người dùng trên toàn thế giới tin tưởng.

BP REMIT cung cấp chuyển tiền qua mạng lưới Đại lý rộng lớn của chúng tôi, cung cấp quyền truy cập vào nhiều quốc gia, tiền tệ và các giải pháp thanh toán cụ thể theo quốc gia

Chúng tôi đã phát triển một hệ thống chuyển tiền mạnh mẽ với phạm vi bảo hiểm Toàn cầu, nhiều tùy chọn thanh toán, và hỗ trợ 24/7 đi kèm với sự ổn định của Hệ thống được chứng minh theo thời gian đảm bảo an toàn cho tài sản và dữ liệu.


Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân của bạn nếu bạn sử dụng BP REMIT và mở Tài khoản để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc thực hiện bất kỳ Giao dịch nào trên Hệ thống. Điều này được định nghĩa là thu thập cho mục đích cung cấp (các) dịch vụ cho bạn.

Các loại Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 1. tên của bạn;
 2. nhận dạng ảnh của chúng tôi;
 3. chi tiết từ các giấy tờ nhận dạng của bạn (như bằng lái xe, hộ chiếu), số giấy tờ, ngày cấp và hết hạn, nhận dạng ảnh, địa chỉ, v.v.;
 4. địa chỉ của bạn;
 5. số điện thoại của bạn;
 6. địa chỉ email của bạn;
 7. địa chỉ IP của bạn, thông tin về Trình duyệt và Hệ điều hành;
 8. chi tiết ngân hàng của bạn bao gồm số tài khoản;
 9. ngày sinh của bạn; và
 10. giao dịch của bạn.

Chúng tôi sẽ xử lý Thông tin cá nhân của bạn chỉ nhằm mục đích cung cấp cho bạn (các) dịch vụ mà bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn và để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý xuất phát từ nghĩa vụ pháp lý mà phát sinh từ việc cung cấp cho bạn (các) dịch vụ.

Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 1. để cho phép bạn mở và vận hành Tài khoản trên Hệ thống;
 2. để cho phép bạn hoàn thành Giao dịch trên Hệ thống;
 3. nếu bạn liên hệ với chúng tôi, để trả lời các câu hỏi của bạn;
 4. để phân tích việc sử dụng mạng Hệ thống và Đại lý của chúng tôi;
 5. như được yêu cầu cho các mục đích quy định như Thuế, phòng chống rửa tiền, phòng chống gian lận, tuân thủ nghĩa vụ báo cáo thống kê của Công ty, v.v.;
 6. để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và chương trình khuyến mãi có thể khiến bạn quan tâm, từ chính chúng tôi và các bên thứ ba, mặc dù chỉ khi bạn đã đồng ý cụ thể để nhận thông tin đó;
 7. để nghiên cứu thị trường, ví dụ khảo sát nhu cầu và ý kiến của Người dùng về các vấn đề, chẳng hạn như hiệu suất của chúng tôi v.v. Trừ khi có sự đồng ý, dữ liệu của bạn cho mục đích này sẽ được ẩn danh.

Địa chỉ IP (để truy cập thông qua trang web của chúng tôi))

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính của bạn, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt có sẵn, để quản trị hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp cho các nhà quảng cáo của chúng tôi. Đây là dữ liệu thống kê về các hành động và kiểu duyệt web của người dùng của chúng tôi và sẽ không được sử dụng để nhận dạng bất kỳ cá nhân nào trừ khi đó là cùng một cá nhân.


Cookies

Chúng tôi sử dụng một tính năng trình duyệt được gọi là "cookie", COOKIES, tag và các script được sử dụng bởi BP Remit. Các công nghệ này được sử dụng: Để nâng cao và đơn giản hóa trải nghiệm người dùng trên trang chủ của chúng tôi và trên toàn bộ trang web của chúng tôi, để ghi nhớ cài đặt của người dùng (ví dụ: tùy chọn ngôn ngữ, quốc gia chuyển tiền ưa thích, và để xác thực);

Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng cookies ở cấp trình duyệt cá nhân. Nếu bạn từ chối cookies, bạn vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi, nhưng khả năng sử dụng một số tính năng hoặc khu vực của trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế.

Thông tin được thu thập có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn; loại trình duyệt và phiên bản; ngôn ngữ ưa thích; vị trí địa lý sử dụng địa chỉ IP; hệ điều hành và nền tảng máy tính; lần nhấp vào Bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) đầy đủ đến, và từ Trang web của chúng tôi, bao gồm cả ngày và giờ; và các khu vực của Trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Chúng tôi cũng có thể ghi lại thời gian truy cập của bạn và số lần bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Chúng tôi có thể chỉ định cho bạn một hoặc nhiều số nhận dạng duy nhất để giúp theo dõi các lượt truy cập trong tương lai của bạn, tuy nhiên bạn vẫn ẩn danh với chúng tôi theo nhận dạng của GDPR trong trường hợp này.


Tiết lộ Thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân cho các mục đích được nêu tại thời điểm bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin đó, và/hoặc nói cách khác cho các mục đích được quy định trong Chính sách bảo mật này và/hoặc theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi cho các chi nhánh, đại lý, đại diện, nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu đáng tin cậy của chúng tôi cho các mục đích giới hạn này theo sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc để và trong quá trình cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của người dùng với các tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm hoặc các công ty khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn hoặc tổ chức lại công ty khác và thông báo cho bạn về việc chia sẻ thông tin đó để có thể thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn nơi áp dụng.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của Người dùng với cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý, theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi không thể thông báo cho bạn về việc chia sẻ dữ liệu đó do các hạn chế pháp lý.

Bất kỳ bên thứ ba nào nhận hoặc có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân sẽ được chúng tôi yêu cầu bảo vệ Thông tin cá nhân đó và chỉ sử dụng thông tin đó để thực hiện các dịch vụ mà họ đang thực hiện cho bạn hoặc cho BP REMIT, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép. Một bên thứ ba như vậy, ngoại trừ các cơ quan quản lý, sẽ bị ràng buộc theo hợp đồng tuân thủ các chính sách bảo mật tương tự như BP REMIT và chịu trách nhiệm tương tự như BP REMIT.

Việc thực hiện hợp pháp bất kỳ quyền nào của bạn với BP REMIT cũng sẽ được thông báo để được áp dụng bởi bất kỳ bên thứ ba nào như vậy đã được cấp quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào như vậy biết về nghĩa vụ của chúng tôi theo Chính sách bảo mật này và chúng tôi sẽ ký hợp đồng với các bên thứ ba mà theo đó họ bị ràng buộc bởi các điều khoản bảo vệ bất kỳ Thông tin cá nhân nào được tiết lộ cho họ không ít hơn so với nghĩa vụ chúng tôi thực hiện với bạn theo Chính sách bảo mật này hoặc được áp dụng cho chúng tôi theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.


Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập Thông tin cá nhân của mình và yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật và chặn dữ liệu không chính xác và/hoặc sai bằng cách gửi email cho chúng tôi tới suppoprt@bpremit.com hoặc nếu có thể, bạn có thể tự thực hiện những hành động này trong hồ sơ tài khoản của mình.

Theo yêu cầu bằng văn bản của bạn tại support@bpremit.com, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về Thông tin cá nhân liên quan đến bạn mà chúng tôi giữ và việc sử dụng cũng như tiết lộ chung về Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một bản sao Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã giữ lại. Có thể có một khoản phí tối thiểu để cung cấp cho bạn các bản sao Thông tin cá nhân bổ sung của bạn để trang trải chi phí hành chính.

Bạn cũng có thể yêu cầu xóa hoặc hủy cả Tài khoản và Thông tin cá nhân bằng cách gửi email cho chúng tôi tới: support@bpremit.com. BP REMIT sẽ thực hiện yêu cầu của bạn ngay lập tức, ngoại trừ, khi điều này không phù hợp với nghĩa vụ pháp lý và quy định của nó. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi chuyển Thông tin cá nhân của bạn sang một bộ điều khiển khác mà bạn chọn.

Để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin cho bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác nhận danh tính của mình bằng cách cung cấp tài liệu nhận dạng và/hoặc các phương pháp khác trước khi hỗ trợ bạn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình.

Nếu bạn từ chối chứng minh danh tính của mình, chúng tôi có thể từ chối thực hiện các hành động liên quan đến dữ liệu của bạn, lưu hạn chế xử lý, cho đến khi chúng tôi có thể đảm bảo rằng các hành động đó là mong muốn thực sự của chủ thể dữ liệu.

Khi thực hiện các dịch vụ của mình, chúng tôi có thể sử dụng quy trình xử lý và lập hồ sơ tự động hoá để giảm rủi ro lừa đảo, rửa tiền và lạm dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông qua quá trình xử lý tự động này, chúng tôi thực hiện phân tích nhận dạng, giao dịch và mô hình hành vi của bạn.

Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số hoặc tất cả các dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không muốn việc xử lý tự động này được thực hiện. Nếu bạn cảm thấy việc xử lý này có thể gây bất lợi cho bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thêm thông tin về quy trình xử lý tự động này bằng cách liên hệ với chúng tôi trên support@bpremit.com


Bảo mật

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo sự bảo mật cho Thông tin cá nhân của bạn và bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất, lạm dụng, thay đổi hoặc phá hủy.

Chỉ những nhân viên được ủy quyền của BP REMIT mới có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn, và những nhân viên này được yêu cầu coi thông tin đó bảo mật.

Trường hợp bạn đồng ý, hoặc chúng tôi có nghĩa vụ chuyển Thông tin cá nhân cho bên thứ ba để cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu hoặc thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp pháp, chúng tôi sẽ yêu cầu các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức tương tự được áp dụng thông qua các thỏa thuận hợp đồng, nếu có thể.

Các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức tại chỗ, theo thời gian, sẽ được xem xét phù hợp với sự phát triển pháp lý và kỹ thuật.

Trong trường hợp vi phạm dữ liệu cá nhân hoặc thất bại trong các biện pháp bảo vệ thông tin đó, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn mà không có sự chậm trễ quá đáng.


Khả năng bảo mật và chính sách để Truyền chi tiết thẻ thanh toán

BP REMIT Ltd hoàn toàn tuân thủ PCI DSS Level 2 thông qua nhà cung cấp giao dịch thẻ.


Liên kết

Có thể có các liên kết từ Trang web của chúng tôi đến các trang web khác và tài nguyên do bên thứ ba cung cấp. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi. Truy cập các trang web hoặc nguồn của bên thứ ba đó yêu cầu bạn rời khỏi Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó và bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang web bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, nội dung, chính sách, lỗi, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc hành động và/hoặc bất kỳ thiệt hại, mất mát, thất bại hoặc vấn đề gây ra bởi, liên quan đến hoặc phát sinh từ các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét tất cả các chính sách, quy tắc, điều khoản và quy định, bao gồm cả chính sách bảo mật của từng trang web mà bạn truy cập.


Lưu giữ thông tin cá nhân

Thông tin của bạn được lưu trữ trong các máy chủ của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu. Quyền truy cập vào thông tin này được cung cấp cho các nhân viên của BP REMIT có văn phòng cũng có thể ở bên ngoài Liên minh Châu Âu nhưng tuân thủ các nguyên tắc bảo mật dữ liệu và quy trình tương tự như các quy trình trong Liên minh Châu Âu.

Thông tin về phương thức thanh toán của bạn mà bạn có thể sử dụng để thực hiện hoặc nhận thanh toán từ BP REMIT được chuyển cho (các) bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba có trụ sở tại EU và BP REMIT có thỏa thuận hợp đồng để bảo vệ các quyền của bạn. Trừ khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi và thực hiện các giao dịch, chúng tôi sẽ không giữ lại thông tin phương thức thanh toán của bạn.

Chúng tôi sẽ chỉ giữ Thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được mô tả trong Chính sách bảo mật này và các yêu cầu pháp lý và quy định riêng của chúng tôi.

Theo các hoạt động lưu giữ hồ sơ về Chống rửa tiền, Thuế và nghĩa vụ pháp lý của Công ty, chúng tôi sẽ giữ lại Tài khoản và Thông tin cá nhân trong ít nhất mười năm sau khi người dùng đóng tài khoản của mình với chúng tôi.

Dữ liệu được lưu trữ cho mục đích pháp lý sẽ chỉ được bảo vệ khỏi quá trình xử lý không cần thiết và sẽ chỉ được lưu giữ cho mục đích có thể cung cấp thông tin hoặc truy cập cho các cơ quan có liên quan.


Loại bỏ thông tin cá nhân

Khi chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu, cũng không có nghĩa vụ giữ Thông tin cá nhân cho mục đích pháp lý hoặc hợp pháp, chúng tôi sẽ ẩn danh hoặc loại bỏ Thông tin cá nhân của bạn theo tiêu chuẩn bảo mật và ngành được chấp nhận để không sau đó không được lấy và liên kết với bạn.

Trong trường hợp chúng tôi không thể xóa trực tiếp các bản ghi đó, chẳng hạn như trong các bản sao lưu được lưu trữ, chúng tôi sẽ giữ lại một bản ghi thông tin cá nhân cần được xóa nếu dữ liệu sao lưu được khôi phục.


Tiếp thị

Chúng tôi sẽ hỏi sự đồng ý của bạn khi đăng ký hoặc đăng ký sau, bằng cách cung cấp cho bạn khả năng kiểm tra các hộp kiểm tùy chọn tiếp thị nằm trong trang hồ sơ tài khoản của bạn để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn hoặc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Bạn có quyền rút lại sự đồng ý cho chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Bạn có thể thực hiện quyền của mình để ngăn chặn việc xử lý đó bằng cách bỏ chọn các hộp kiểm tùy chọn tiếp thị trên hồ sơ tài khoản của bạn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào trên support@bpremit.com


Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi là người chịu trách nhiệm đảm bảo công ty chúng tôi tuân thủ chính sách bảo mật này. Người này cũng là người liên hệ chính của Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, Văn phòng ủy viên thông tin (www.ico.org.uk). Nhân viên bảo vệ dữ liệu có thể được liên lạc qua dpo@bpremit.com


Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu

Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của chúng tôi về mặt bảo vệ dữ liệu là Văn phòng ủy viên thông tin Vương quốc Anh www.ico.org.uk. Bạn có thể liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại https://ico.org.uk/concerns/ nếu bạn muốn thảo luận với họ về bất kỳ trường hợp nào mà bạn cảm thấy chúng tôi không tuân thủ các điều khoản trong Chính sách bảo mật này hoặc đưa ra khiếu nại.


Thay đổi

Chính sách, nội dung, thông tin, khuyến mãi, tiết lộ, từ chối và các tính năng của Trang web của chúng tôi có thể được sửa đổi, xem lại, cập nhật và/hoặc bổ sung bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước theo quyết định riêng và tuyệt đối của BP REMIT. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật này, sẽ thực hiện các bước để thông báo cho tất cả người dùng bằng thông báo trên Trang web của chúng tôi và sẽ đăng Chính sách bảo mật sửa đổi trên Trang web.

Nếu chúng tôi cho rằng các quyền của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thay đổi nào như vậy, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác nhận sự cân nhắc và chấp nhận của bạn trước khi tiếp tục mối quan hệ của chúng tôi với bạn.

Phiên bản hiện tại của Chính sách bảo mật này đã được sửa đổi lần cuối vào ngày 10 tháng 9 năm 2018.


Từ chối gian lận, giả mạo và email từ chối trách nhiệm

Xin lưu ý rằng BP REMIT không hợp tác với các đơn vị tự đại diện là đại lý hỗ trợ khách hàng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua điện thoại và/hoặc phương tiện truyền thông xã hội và hứa sẽ giúp giải quyết vấn đề của bạn để kiếm tiền. Hãy nhớ rằng - hỗ trợ khách hàng chỉ được cung cấp qua trang web BP REMIT và luôn được cung cấp miễn phí.

Nếu bạn phát hiện ra những gì bạn tin là lừa đảo, hoặc lừa đảo mạo danh BP REMIT, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới webmaster@bpremit.com


Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc quan tâm nào không liên quan cụ thể đến Chính sách bảo mật và/hoặc thông lệ của chúng tôi vì nó liên quan đến Hệ thống, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email support@bpremit.com