VI -Các câu hỏi thường gặp - Frequently asked questions and support

Các câu hỏi thường gặp

Bạn có thể chuyển tiền mặt qua các chi nhánh đối tác của chúng tôi, trực tuyến trên trang web này.

Vui lòng đến văn phòng đại lý:

  • Cung cấp cho tổng đài viên số CMND và hộ chiếu của bạn.
  • Hãy cung cấp cho tổng đài viên tên của người nhận (người thụ hưởng) và quốc gia của anh ta
  • Hãy lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tiền, mục đích thanh toán và mối quan hệ với người thụ hưởng.

Sau đó, tổng đài viên sẽ làm lệnh thanh toán cho bạn.

Điều quan trọng là nhập tên của người nhận chính xác như được ghi trên CMND do nhà nước cấp cho họ. Bạn có thể thực hiện một số thay đổi nhỏ đối với tên người nhận. Thay đổi tên đầy đủ hiện không được phép.

Bạn sẽ cần phải quay lại văn phòng Đại lý cùng ngày bạn đã gửi tiền. Nếu không, vui lòng hãy liên hệ với chúng tôi.

Tùy thuộc vào phương thức giao hàng và thanh toán bạn chọn, tiền có thể được nhận trong vài phút * hoặc trong vài ngày làm việc.

    • Nếu chuyển tiền bằng tiền mặt - ngay lập tức
    • Nếu chuyển vào thẻ - từ 1 phút đến 2 ngày *

* Đừng lo lắng, thực tế cho thấy các giao dịch đều hoàn thành nhanh chóng.

Chuyển tiền mặt bên chúng tôi chủ yếu được thực hiện bằng EUR, USD và GBP, nhưng bạn có thể thanh toán chuyển khoản bằng nội tệ theo tỷ giá hiện tại mà bạn sẽ được tổng đài viên tại văn phòng thông báo hoặc sử dụng máy tính trực tuyến trên trang web của chúng tôi.

Bạn có thể hoàn lại tiền chuyển khoản nếu chưa thanh toán hoặc gửi tiền (đối với các hoạt động không dùng tiền mặt). Trực tiếp - trở lại văn phòng Đại lý nơi bạn đã thực hiện chuyển khoản.

Tùy thuộc vào dịch vụ bạn chọn, việc chuyển tiền của bạn có thể bị tạm dừng dựa trên các điều kiện chuyển khoản nhất định, bao gồm: số tiền được gửi, đích đến, mọi ủy quyền thanh toán đang chờ xử lý, và các yêu cầu về quy định và nhận dạng.

INếu chúng tôi cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc e-mail hoặc qua liên hệ với chúng tôi.

Để gửi tiền, bạn cần chỉ định tên và họ của người nhận và điện thoại di động của người đó. Tại văn phòng Đại lý, bạn cần chứng minh danh tính của mình bằng CMND hợp lệ (hộ chiếu, hoặc số CMND, hoặc giấy phép cư trú, hoặc thẻ thường trú). Tài liệu nhận dạng khác bất kỳ (bằng lái xe, bản sao thẻ bảo hiểm). Bản sao phải có số tài liệu, ảnh (nếu có), họ và tên, ngày phát hành, ngày hết hạn.

Bạn nên chuyển những thông tin sau cho người nhận: Số tham chiếu và nếu biên nhận chuyển khoản sẽ ở vị trí của Đối tác của chúng tôi - tên hệ thống (PrivatMoney hoặc Contact, v.v.)

Nếu bạn muốn nhận tiền được chuyển khoản cho bạn tại một trong các văn phòng Đại lý của chúng tôi, bạn cần cung cấp số Tham chiếu và chứng minh danh tính của mình bằng cách cung cấp CMND của bạn cho nhân viên. Nhân viên có thể yêu cầu bạn cung cấp, ví dụ như là tên của người gửi và tiền tệ được chuyển khoản.

Không có phí bổ sung nào để nhận tiền chuyển khoản của bạn. Phí chuyển khoản đã được thanh toán đầy đủ bởi người gửi.