Przewiń, aby dowiedzieć się więcej

Scroll to learn more

Cuộn để tìm hiểu thêm
Không cần rời khỏi nhà có thể Chuyển tiền ngay lập tức từ thẻ ghi nợ sang thẻ Visa và MasterCard
Không cần rời khỏi nhà có thể Chuyển tiền ngay lập tức từ thẻ ghi nợ sang thẻ Visa và MasterCard
Chuyển tiền bằng tiền mặt từ các Đại lý chỉ ra tiền mặt tại hơn 20 quốc gia
Chuyển tiền bằng tiền mặt từ các Đại lý chỉ ra tiền mặt tại hơn 20 quốc gia
Tại điểm Đại lý việc chuyển tiền bằng tiền mặt từ Đại lý sẽ chuyển ngay đến thẻ nhận của họ
Tại điểm Đại lý việc chuyển tiền bằng tiền mặt từ Đại lý sẽ chuyển ngay đến thẻ nhận của họ
Chuyển tiền bằng tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của người nhận tại một số quốc gia
Chuyển tiền bằng tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của người nhận tại một số quốc gia

VI - Về chúng tôi - Welcome

Không cần phải đồi tiền
Nếu bạn chuyển khoản từ thẻ sang thẻ, chúng tôi sẽ thực hiện chuyển khoản bằng loại tiền tệ của tài khoản thẻ
Nếu bạn chuyển khoản từ thẻ sang thẻ, chúng tôi sẽ thực hiện chuyển khoản bằng loại tiền tệ của tài khoản thẻ
Bạn có thể gửi và nhận chuyển khoản bằng tiền mặt bằng nội tệ của quốc gia tại các điểm Đại lý
Bạn có thể gửi và nhận chuyển khoản bằng tiền mặt bằng nội tệ của quốc gia tại các điểm Đại lý
Tại các điểm Đại lý bất kỳ bạn có thể gửi và nhận chuyển khoản bằng đô la Mỹ hoặc euro
Tại các điểm Đại lý bất kỳ bạn có thể gửi và nhận chuyển khoản bằng đô la Mỹ hoặc euro
Làm việc cùng BP Remit có nghĩa là:
  • Là an toàn, đáng tin cậy và dễ dàng để chuyển tiền.
  • Dịch vụ chuyển tiền được thiết kế để tạo sự thoải mái và thuận tiện cho bạn
  • Hệ thống của chúng tôi sử dụng công nghệ mới nhất để đảm bảo việc bảo vệ DATA hoàn toàn và phòng chống gian lận cho bạn
  • Ứng dụng với công nghệ mới nhất để bảo vệ khỏi gian lận, việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn và tổng hợp thông tin thanh toán.
  • Giá cả cạnh tranh để đảm bảo bạn có được thỏa thuận tốt nhất.
  • Đại lý của chúng tôi nằm trong khoảng cách đi bộ đến các địa điểm phổ biến nhất trong thành phố của bạn
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc 24/7!
Dễ dàng theo dõi
Theo dõi việc chuyển tiền của họ, bạn có thể thực hiện trực tuyến tại trang web của chúng tôi